Formuláře pro ostatní akty

Oprava textu aktu nebo jeho formátu

Tento formulář slouží k opravě textu již vloženého aktu, který vznikl při výkonu působnosti územních samosprávných celků nebo v souvislosti s tímto výkonem obecně závazné vyhlášky, nebo jeho formátu.