Úvod Zpracování osobních údajů a cookies

Zpracování osobních údajů a cookies

V souladu se zásadou transparentnosti je Ministerstvo vnitra jako správce povinno informovat subjekt údajů o zpracování osobních údajů, které se tohoto subjektu údajů týkají. Informační povinnost podle čl. 13 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též "Obecné nařízení"), se vztahuje na správce v případě, že osobní údaje získal přímo od subjektu údajů, tedy subjekt údajů své osobní údaje tomuto správci přímo poskytl nebo sdělil.

Ministerstvo vnitra podává informace o zpracování osobních údajů osob, jejichž osobní údaje jsou využívány v informačním systému Portál veřejné správy, jehož nedílnou součástí je Portál občana.

Tato informace o zpracování osobních údajů může být v budoucnu na základě legislativních či provozních potřeb měněna. O případné změně Vás budeme informovat. Aktuální podobu informace naleznete vždy na této webové stránce.

Portál veřejné správy – Portál občana – informace dle článku 13 Obecného nařízení
Informace o správci Ministerstvo vnitra
IČO - 00007064
Adresa: Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7
telefon: 974 811 111
ID datové schránky: 6bnaawp
email: posta@mvcr.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Radek Šubrt, ředitel odboru bezpečnostní politiky
adresa: Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OBP,
170 34 Praha 7
email: obp@mvcr.cz

Zpracování osobních údajů

Zdroj osobních údajů:

 • subjekt údajů

Účel zpracování:

 • přístup k informacím veřejných orgánů a komunikaci s veřejnými orgány (dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Čl. 13 odst. 1 písm. c)

Právní základ zpracování:

 • Plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení.

Čl. 13 odst. 1 písm. c)

Doba uložení:

 • Uložené dokumenty po dobu užívání služby. Logy jsou uchovávány dle požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a souvisejících právních předpisů.

Čl. 13 odst. 2 písm. a)

Máte povinnost osobní údaje poskytnout?

 • Ano, pokud chcete využívat služeb Portálu veřejné správy – Portál občana

Čl. 13 odst. 2 písm. e)

Příjemci osobních údajů

V rámci České republiky:

 • orgány veřejné moci
 • veřejné subjekty

Čl. 13 odst. 1 písm. e)

Mezinárodní spolupráce či třetí země:

 • Ministerstvo vnitra nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím či do třetích zemí

Čl. 13 odst. 1 písm. e)

Vaše práva

Ve věci Vašich osobních údajů máte právo od Ministerstva vnitra požadovat:

 • přístup k nim (článek 15 Obecného nařízení)
 • jejich opravu (článek 16 Obecného nařízení)
 • jejich výmaz (článek 17 Obecného nařízení)
 • omezení jejich zpracování (článek 18 Obecného nařízení)

Čl. 13 odst. 2 písm. b)

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako dozorového orgánu.

IČ: 70837627
Adresa: Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7
E-mail:posta@uoou.cz

Čl. 13 odst. 2 písm. d)

Cookies

Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Název Doporučení Expirace Kdo má přístup k informacím (naše nebo třetí strana) Popis Kategorie
AppProdGatewayAffinity Nedoporučujeme blokovat Session gov.cz
Microsoft Azure
Určuje na jaký cílový server bude webová komunikace směrována. Nezbytné funkční
AppProdGatewayAffinityCORS Nedoporučujeme blokovat Session gov.cz
Microsoft Azure
Určuje na jaký cílový server bude webová komunikace směrována. Nezbytné funkční
gcc_personalization Možné blokovat 1 rok gov.cz Obsahuje nastavení jazykové preference. Reklamní
gcc_analytics Možné blokovat 1 rok gov.cz Obsahuje nastavení, jaké cookies je povoleno používat. Statistické a výkonnostní
gcc_functionality Možné blokovat 1 rok gov.cz Obsahuje nastavení, jaké cookies je povoleno používat. Funkční
gcc_necessary Nedoporučujeme blokovat 1 rok gov.cz Obsahuje nastavení, jaké cookies je povoleno používat. Nezbytné funkční
RT Neblokovat. Portál by nebyl funkční Session Portál občana Technická cookie zvyšující bezpečnost uživatelské relace. Nezbytné funkční
userData Nedoporučujeme blokovat Session Portál občana Uchovává základní údaje přihlášeného uživatele (Jméno, Příjmení, LOA). Nezbytné funkční
accessToken Nedoporučujeme blokovat Session Portál občana Unikátní token pro API komunikaci. Nezbytné funkční
auth-crl-token Nedoporučujeme blokovat Session Portál občana Slouží pro zabezpečení přihlášení uživatele. Nezbytné funkční
bezejmenná cookie Nedoporučujeme blokovat Session Portál občana Slouží k identifikaci načtených assets. Nezbytné funkční
ai_user
ai_session
Možné blokovat 1 rok
30 minut
gov.cz
Microsoft Azure
Slouží ke shromažďování statistických údajů o využití webových stránek. Cookie ukládá jedinečný anonymní identifikátor pro rozpoznávání uživatelů při opakovaných návštěvách. Statistické a výkonnostní
_fbp Možné blokovat 3 dny chcidatovku.gov.cz
Facebook
Reklamní Facebook pixel pro oslovení širšího okruhu možných uživatelů. Reklamní
fr Nachází se pouze na přihlašovací stránce. Možné blokovat 3 měsíce Facebook Pokud jste nebo jste byli uživatelem Facebooku, tak v této cookie je zašifrována identifikace uživatele a prohlížeče pro zacílení reklamních sdělení. Reklamní
CM Aktuálně není využíváno 1 den Adform Technická cookie pro oslovení širšího okruhu možných uživatelů Portálu občana. Reklamní
CM14 Aktuálně není využíváno 14 dní Adform Technická cookie pro oslovení širšího okruhu možných uživatelů Portálu občana. Reklamní
DigiTrust.v1.identity Aktuálně není využíváno 7 dní Adform, Digitrust Anonymní ID uživatele pro oslovení širšího okruhu možných uživatelů Portálu občana. Reklamní
uid Aktuálně není využíváno 60 dní Adform Anonymní ID pro oslovení širšího okruhu možných uživatelů Portálu občana. Reklamní
cid Aktuálně není využíváno 60 dní Adform Anonymní ID pro oslovení širšího okruhu možných uživatelů Portálu občana. Reklamní
C Aktuálně není využíváno 60 dní Adform Poznamenává, jestli prohlížeč uživatele povoluje ukládání cookies Preference
lang Aktuálně není využíváno Session Twitter Po zdetekování jazyka prohlížeče určuje jazykovou preferenci při zobrazování novinek Portálu občana z dlaždice. Preference
formTimeout Nedoporučujeme blokovat Session portal.gov.cz Využití pro trvalý časový limit souborů cookie s ověřováním formulářů. Statistické a výkonnostní
_gid Možné blokovat Zavření prohlížeče designsystem.gov.cz
pruvodce.gov.cz
pma3.gov.cz
portal.gov.cz
Google Analytics
Používá se k rozlišení uživatelů dle jedinečného ID. Statistické a výkonnostní
_hjFirstSeen Možné blokovat 30 minut pruvodce.gov.cz
Hotjar
Identifikace první relace nového uživatele. Ukládá hodnotu true/false, která označuje, zda to bylo poprvé, kdy Hotjar viděl tohoto uživatele. Používají jej záznamové filtry k identifikaci nových uživatelských relací. Statistické a výkonnostní
_ga Možné blokovat 2 roky designsystem.gov.cz
pruvodce.gov.cz
pma3.gov.cz
portal.gov.cz
Google Analytics
Používá se k rozlišení uživatelů dle jedinečného ID, přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každého požadavku na stránku na webu a používá se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních. Statistické a výkonnostní
_hjAbsoluteSessionInProgress Možné blokovat 30 minut pruvodce.gov.cz
Hotjar
Ukládání informací o unikátních návštěvách webu pro daného uživatele. Statistické a výkonnostní
_gat_gtag_UA_*_1 Možné blokovat 1 měsíc designsystem.gov.cz
pruvodce.gov.cz
pma3.gov.cz
portal.gov.cz
Google Analytics
_hjid Možné blokovat 1 rok pruvodce.gov.cz
Hotjar
Ukládání jedinečných ID o uživateli. Statistické a výkonnostní
ai_user Možné blokovat 1 rok gov.cz
Microsoft Azure
Statistické informace o využití a telemetrické informace pro aplikace postavené na cloudové platformě Azure. Jedná se o jedinečný soubor cookie s identifikátorem uživatele, který umožňuje počítání počtu uživatelů přistupujících k aplikaci v průběhu času. Hlavním účelem tohoto souboru cookie je výkonnostní hledisko. Statistické a výkonnostní
ai_session Možné blokovat Session gov.cz
Microsoft Azure
Statistické informace o využití a telemetrické informace pro aplikace postavené na cloudové platformě Azure. Jde o anonymní identifikátor relace. Hlavním účelem tohoto souboru cookie je výkonnostní hledisko. Statistické a výkonnostní
_hjIncludedInPageviewSample Možné blokovat 30 minut pruvodce.gov.cz
Hotjar
Informace, zda je daný uživatel zahrnut do vzorkování dat definovaného limitem zobrazení webové stránky. Statistické a výkonnostní
_pk_id* Možné blokovat 13 měsíců chcidatovku.gov.cz
designsystem.gov.cz
portal.gov.cz
obcan.portal.gov.cz
Matomo
Uložení unikátního user ID. Statistické a výkonnostní
_pk_ses* Možné blokovat Session chcidatovku.gov.cz
designsystem.gov.cz
portal.gov.cz
obcan.portal.gov.cz
Matomo
Uložení unikátního session ID. Statistické a výkonnostní
_ga_* Možné blokovat 1 rok designsystem.gov.cz
pruvodce.gov.cz
pma3.gov.cz
portal.gov.cz
Google Analytics

Používáme cookies třetích stran, které nám pomáhají vylepšovat nebo propagovat Portál občana. Zároveň těmto stranám v žádném případě neodesíláme obsah prohlížených stránek. Stejně tak není technicky možná identifikace konkrétního uživatele Portálu občana skrze jakoukoli cookie třetí strany.

 • Facebook Pixel (název cookie: _fbp) používán pro rozlišení uživatele při vyhodnocování úspěšnosti propagace k Datovým schránkám uživatelům, kteří používají Facebook nebo digitální platformu obsahující reklamní platformu společnosti Facebook (zásady používání dat).
 • Application insights (název cookies: ai_user, ai_session) slouží ke shromažďování statistických údajů o využívání webových stránek. Cookie ukládá jedinečný identifikátor pro rozpoznávání uživatelů při opakovaných návštěvách (popis fungování Application insights).
 • Adform (cookies z domény addform.net) v provázání na reklamní platformu Facebook napomáhá doručení naší reklamy cílovým uživatelům (popis cookies a zásady používání dat).
 • Twitter (cookies z domény twitter.com) je jedna z dlaždic Portálu občana a odkazuje na tématický Twitter kanál o našem portálu (zásady používání dat).
 • CerebroAd je nástroj pro přesné měření dat z on-line kampaní a pro real-time statistiky formou přehledné vizualizace. Popis a zásady používání dat: na webu Cerbroad.com.
 • Google Analytics pro analýzu návštěvnosti. O podmínkách užití Google Analytics se můžete dočíst na webu Google developers.
 • Hotjar je webová aplikace, která slouží pro analýzu návštěvnosti webových stránek. Více se o používání můžete dočíst na webu Hotjar.com.
 • Matomo pro analýzu návštěvnosti. Více o Matomo cookies se můžete dozvědět na webu Matomo.

Nastavení souhlasů s cookies

Při vašich návštěvách webů z domény gov.cz používáme níže uvedené typy cookies. Vy nám udělujete souhlas k použitím všech, nebo jen vybraných typů. Vaše dříve udělené souhlasy zde můžete upravit.