Zveřejnění smlouvy, na základě které bylo podle zákona o ochraně přírody a krajiny území prohlášeno za chráněné [§ 8 odst. 2 písm. c)]