Zveřejnění rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zrušení právního předpisu ÚSC nebo právního předpisu správního úřadu nebo jejich jednotlivých ustanovení [§ 8 odst. 1 písm. a)]