Úvod Kam dál Pro úřady (OVM) Formuláře ke Sbírce právních předpisů

Formuláře ke Sbírce právních předpisů

OP Zaměstnanost
Zpracováno v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.