Zveřejnění sdělení kraje o počtu členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen [§ 8 odst. 2 písm. a)]