Zveřejnění usnesení kraje o vyhlášení krajského referenda nebo o tom, že krajské referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze krajské referendum konat [§ 8 odst. 2 písm. d)]