Zveřejnění rozhodnutí o stavu nebezpečí podle krizového zákona [§ 8 odst. 2 písm. b)]