Zveřejnění rozhodnutí úřadu o zrušení pozastavení účinnosti právního předpisu ÚSC [§ 8 odst. 1 písm. d)]