Formuláře pro nařízení

EU
Zpracováno v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.

Vyhlášení nového nařízení vydaného po 1. lednu 2022

Tento formulář slouží ke vkladu nového nařízení, které příslušný orgán schválil na svém zasedání od 1. ledna 2022 a dále. Po schválení nařízení máte povinnost zveřejnit text nařízení a jeho metadat ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů skrze vyplnění a odeslání tohoto formuláře.

Zveřejnění platného a účinného nařízení vydaného před 1. lednem 2022

Tento formulář slouží ke vkladu nařízení, které příslušný orgán schválil na svém zasedání a vyhlásil na své úřední desce / ve Věstníku právních předpisů kraje před 1. lednem 2022. Povinnost vložit text platného (a účinného) nařízení před 1. lednem 2022 společně s metadaty do Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů skrze vyplnění a odeslání tohoto formulář máte splnit nejpozději do 3 let od nabytí účinnosti zákona č. 35/2021 Sb.

Oprava textu nařízení, jeho formátu nebo metadat

Tento formulář slouží k opravě textu již vloženého nařízení, jeho formátu nebo metadat.

Zveřejnění nařízení vyhlášeného náhradním způsobem

Tento formulář slouží ke vkladu nového nařízení, které příslušný orgán schválil na svém zasedání od 1. ledna 2022 a dále, a které muselo být vyhlášeno na úřední desce z důvodu nemožnosti vyhlásit nařízení v informačním systému Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu vzniku překážky bránící zveřejnění nařízení.