Žádost o výmaz zveřejněného dokumentu, který není právním předpisem (§ 5 odst. 4)