Formuláře pro obecně závazné vyhlášky

EU
Zpracováno v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.

Vyhlášení nové obecně závazné vyhlášky vydané po 1. lednu 2022

Tento formulář slouží ke vkladu nové obecně závazné vyhlášky, kterou zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání od 1. ledna 2022 a dále. Po schválení obecně závazné vyhlášky máte povinnost zveřejnit text obecně závazné vyhlášky a její metadata ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů skrze vyplnění a odeslání tohoto formulář.

Zveřejnění obecně závazné vyhlášky vyhlášené náhradním způsobem

Tento formulář slouží ke vkladu nové obecně závazné vyhlášky, kterou příslušný orgán schválil na svém zasedání od 1. ledna 2022 a dále, a která musela být vyhlášen na úřední desce z důvodu nemožnosti vyhlásit obecně závaznou vyhlášku v informačním systému Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu vzniku překážky bránící zveřejnění obecně závazné vyhlášky.

Zveřejnění platné a účinné obecně závazné vyhlášky vydané před 1. lednem 2022

Tento formulář slouží ke vkladu obecně závazné vyhlášky, kterou příslušný orgán schválil na svém zasedání a vyhlásil na své úřední desce / ve Věstníku právních předpisů kraje před 1. lednem 2022. Povinnost vložit text platné (a účinné) obecně závazné vyhlášky před 1. lednem 2022 společně s metadaty do Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů skrze vyplnění a odeslání tohoto formulář máte splnit nejpozději do 3 let od nabytí účinnosti zákona č. 35/2021 Sb.

Oprava textu obecně závazné vyhlášky, jejího formátu nebo metadat

Tento formulář slouží k opravě textu již vložené obecně závazné vyhlášky, jejích metadat nebo jejího formátu.