Vyhlášení nové obecně závazné vyhlášky (§ 2 odst. 1)