Zveřejnění obecně závazné vyhlášky vyhlášené náhradním způsobem (§ 2 odst. 5)