Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o otevřenou část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00000807 o délce 10 m, upravující koryto drobného vodního toku Jankovský potok (IDVT 10251559, ČHP 1-06-03-007), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemku parc.č. 2676 v k.ú. Čakov u Českých Budějovic. Stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou malé vodní nádrže.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-10-20

Telefon

387 683 182

E-mail

zuzana.pospisilova@pvl.cz

Osoba

Ing. Zuzana Pospíšilová

Útvar

Závod Horní Vltava

Katastrální území

Čakov u Českých Budějovic, Čakov, okres České Budějovice

Pozemek

ne

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Popis položky

Jedná se o otevřenou část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku, které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00000807 o délce 10 m, upravující koryto drobného vodního toku Jankovský potok (IDVT 10251559, ČHP 1-06-03-007), jenž je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, na pozemku parc.č. 2676 v k.ú. Čakov u Českých Budějovic. Stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti s výstavbou malé vodní nádrže.

Požadovaná cena

11990