Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků v k.ú. Dobřichovice a Černolice

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe - spis S 727/23

Platnost do

2023-10-19

Telefon

956266116

E-mail

daniela.kramarova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Daniela Kramárová

Útvar

Lesní závod Konopiště

Katastrální území

Dobřichovice, Dobřichovice, okres Praha-západ

Parcelní číslo

k.ú. Dobřichovice p.č. 1778/9, 3027/4, 3027/5, k.ú. Černolice p.č. 490/42

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Lesní pozemky v k.ú. Dobřichovice p.č. 1778/9, 3027/4, 3027/5 slouží částečně jako cesty a společně s lesním pozemkem v k.ú. Černolice p.č. 490/42 navazují na majetek Města Dobřichovice

Požadovaná cena

364980