Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků v k.ú. Dobřichovice

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe - spis S 581/23

Platnost do

2023-10-19

Telefon

956 266 116

E-mail

daniela.kramarova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Daniela Kramárová

Útvar

Lesní závod Konopiště

Katastrální území

Dobřichovice, Dobřichovice, okres Praha-západ

Parcelní číslo

2955/3, 2955/4, 2955/5, 2955/28, 2955/30

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemky v k.ú. Dobřichovice p.č. 2955/3 - 5 jsou pozemky pod stavbami, na něž se vztahuje zákonné předkupní právo vlastníka stavby, pozemky p.č. 2955/28 a p.č. 2955/30 tvoří jsou ve funkčním celku s pozemky pod stavbami.

Požadovaná cena

1917000