Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 259/23 - prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 lesních pozemků

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-10-16

Telefon

956204106

E-mail

kristina.simova@lesycr.cz

Osoba

Kristina Šímová

Útvar

LS Vyšší Brod

Katastrální území

Zubčice, Zubčice, okres Český Krumlov

Parcelní číslo

1237/1, 1291/6

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o prodej spoluvlastnických podílů o velikosti id. 1/2 lesních pozemků KN 1291/6, lesní pozemek o výměře 142 m2 a 1237/1, lesní pozemek o výměře 12645 m2 v k.ú. Zubčice. Předmětné pozemky jsou dislokovány sverovýchodně od obce Zubčice, dle územního plánu mimo zastavěné i zastavitelné území obce jako plochy s rozdílným způsobem využití, a to lesní, dále se nacházejí v ploše koridoru K. D02 a zároveň v ploše VPS-02.

Požadovaná cena

831160