Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe - spis S 1005/21

Platnost do

2023-10-16

Telefon

956180106

E-mail

miluse.karasova@lesycr.cz

Útvar

Lesní správa Křivoklát

Katastrální území

Křivoklát, Křivoklát, okres Rakovník

Parcelní číslo

438/21

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 438/21 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 187 m2 v k.ú. Křivoklát, obec Křivoklát.

Požadovaná cena

84150