Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o prodej části pozemku parc. č. 1736 o výměře 2019 m2 v k. ú. Tochovice (druh pozemku – vodní plocha), který tvoří koryto drobného vodního toku Hrádecký potok (IDVT 10267503, ČHP 1-08-04-049).

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-10-16

Telefon

387683182

E-mail

zuzana.pospisilova@pvl.cz

Osoba

Ing. Zuzana Pospíšilová

Útvar

Závod Horní Vltava

Katastrální území

Tochovice, Tochovice, okres Příbram

Parcelní číslo

1736

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

část pozemku parc.č. 1736 - vodní plocha

Požadovaná cena

55860