Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemky parc.č.609/1 v k.ú.Kopisty a č. 433/2 v k.ú.Růžodol

Atributy nabídky

Zakladatel

MPO

Platnost do

2023-10-14

Telefon

602257849

E-mail

nerglova@diamo.cz

Osoba

Ing. Radomíra Nerglová

Útvar

OSM

Katastrální území

Kopisty, Most, okres Most

Parcelní číslo

609/1 k.ú.Kopisty a č. 433/2 k.ú.Růžodol

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemky p. č. 609/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 689 m2, zapsaného u Katastrální úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na LV č. 362. pro k. ú. Kopisty, obec Most a p. č. 433/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 480 m2, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na LV č. 2866 pro k. ú. Růžodol, obec Litvínov.

Požadovaná cena

3770000