Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 807/23 - VŘ Varvažov

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-10-15

Telefon

956199106

E-mail

miroslav.jacka@lesycr.cz

Osoba

Ing. Miroslav Jačka

Útvar

LS Vodňany

Katastrální území

Varvažov, Varvažov, okres Písek

Parcelní číslo

502

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o prodej pozemku parcely číslo 502 o výměře 2008 m2 s druhem pozemku ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Varvažov. Pozemek se nachází na jižním okraji katastrálního území obce a je součástí rekreačního areálu. Dle územního plánu se jedná o „Plochu občanského vybavení“. Pozemek je vklíněn mezi pozemky tvořící součást rekreačního areálu.

Požadovaná cena

700000