Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 490/23/122 Prodej pozemku k.ú. Supíkovice

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-10-14

Telefon

+420724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Supíkovice, Supíkovice, okres Jeseník

Parcelní číslo

1476/9, 1476/10, 1476/11

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemků p.č. 1476/9, p.č. 1476/10, p.č. 1476/11 - ostatní plochy o celkové výměře 144 m2

Požadovaná cena

48100