Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek - pozemková parcela č. 1163/12 v katastrálním území Žiželice nad Cidlinou

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-09-01

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Žiželice nad Cidlinou, Žiželice, okres Kolín

Parcelní číslo

1163/12

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p. č. 1163/12 v katastrálním území Žiželice nad Cidlinou, druh pozemku: ostatní plocha, se nachází v okrajové části obce Žiželice na břehu vodního toku Mlýnské Cidliny. Na části pozemku se nachází zpevněná asfaltová plocha a dále v travnaté části je umístěna kanalizační šachta.

Požadovaná cena

10130