Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek - pozemková parcela č. 1163/22 v katastrálním území Žiželice nad Cidlinou

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-08-20

Telefon

495 088 871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Žiželice nad Cidlinou, Žiželice, okres Kolín

Parcelní číslo

1163/22

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p. č. 1163/22, druh pozemku - zahrada, v katastrálním území Žiželice nad Cidlinou se nachází na břehu vodního toku Mlýnská Cidlina. Pozemek je oplocený a tvoří jeden funkční celek se stavební parcelou č. 264 jejíž součástí je stavba rodinného domu čp. 132 a zahradou p. p. č. 514/3 v katastrálním území Žiželice nad Cidlinou. Stavební pozemek s rodinným domem a zahradou jsou jiného vlastníka.

Požadovaná cena

46980