Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek pozemková parcela č. 1163/11 v katastrálním území Žiželice nad Cidlinou

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-06-30

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Žiželice nad Cidlinou, Žiželice, okres Kolín

Parcelní číslo

1163/11

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p. č. 1163/11 v katastrálním území Žiželice nad Cidlinou, druh pozemku: zahrada, výměra 52m2. Přístup na pozemek je pouze přes pozemky jiného vlastníka, nebo z vodního toku. Pozemek tvoří jeden funkční celek se stavební parcelou č. p. 245/1, která je zastavěna rodinným domem čp. 285 a zahradou p. p. č. 189/2.

Požadovaná cena

28080