Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků k.ú. Kralupy nad Vltavou

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-06-26

Telefon

972235335

E-mail

pacovska@spravazeleznic.cz

Osoba

Ivona Pacovská

Útvar

O31

Katastrální území

Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník

Parcelní číslo

p. č. 1709/43, 1709/50, 1709/52, 1709/53, 1709/54, 1709/56, 1709/58, 1709/59, 1709/62, 1709/63, 1709/84, a část pozemku st. p. č. 1752

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej uvedených pozemků. Část pozemku st.p.č 1752 určená k prodeji je definována geometrickým plánem č. 1404-58/2017 jako nový pozemek st.p.č. 1752/1

Požadovaná cena

1113000


Přílohy