Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 417/22 - Prodej pozemku p.č. 478/1, k.ú. Kovčín

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2023-04-17

Telefon

956220108

E-mail

iva.cvikova@lesycr.cz

Osoba

Iva Cviková

Útvar

LS Klatovy

Katastrální území

Kovčín, Kovčín, okres Klatovy

Parcelní číslo

p.č. 748/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 748/1 o výměře 1821 m2, druh pozemku lesní, k.ú. Kovčín, KN pro Plzeňský kraj, obec Kovčín, LV č. 13

Požadovaná cena

8960