Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků č.parc. 691, 692/2, 692/3, 693/2 v k.ú. Jince

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2023-04-16

Telefon

724523362

E-mail

petr.kjucukov@lesycr.cz

Osoba

Ing. Petr Kjučukov, Ph.D.

Útvar

Lesy České republiky, s.p.

Katastrální území

Jince, Jince, okres Příbram

Parcelní číslo

691, 692/2, 692/3, 693/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemků č.parc. 691 (výměra 1048 m2, zastavěná plocha), 692/2 (52 m2 zahrada), 692/3 (53 m2, zahrada), 693/2 (výměra 43 m2, trvalý travní porost), k.ú. Jince. Částečně zastavěno stavbou jiného vlastníka (předkupní právo) a funkční celek s touto stavbou

Požadovaná cena

1315600