Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků v k. ú. Hroznětín.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-04-15

Telefon

474636228

E-mail

nedelova@poh.cz

Osoba

Nedělová Dagmar

Útvar

odbor právní a evidence pozemků

Katastrální území

Hroznětín, Hroznětín, okres Karlovy Vary

Parcelní číslo

1523

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Popis položky

Jedná se o prodej st. p. č. 1523 v k. ú. Hroznětín včetně opěrné zdi dle geometrického plánu č. 1962-3009/2022, která tvoří jeden funkční celek se st. p. č. 223 v k. ú. Hroznětín ve vlastnictví fyzické osoby.

Požadovaná cena

39519

Katastrální území

Hroznětín, Hroznětín, okres Karlovy Vary

Požadovaná cena

91740

Parcelní číslo

2482/5

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o prodej p. p. č. 2482/5 v k. ú. Hroznětín dle geometrického plánu č. 1977-3009/2023, která tvoří jeden funkční celek s p. p. č. 200/1 v k. ú. Hroznětín ve vlastnictví fyzické osoby.


Přílohy