Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 650/19 Prodej pozemků k.ú. Písečná u Jeseníka p.č. 1010/8, 1010/9

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-04-15

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Písečná u Jeseníka, Písečná, okres Jeseník

Parcelní číslo

1010/8, 1010/9

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 1010/8, p.č. 1010/9 k.ú. Písečná u Jeseníka, ostatní plochy o celkové výměře 1155 m2

Požadovaná cena

67000