Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej nemovitých věcí, k.ú. Krásno nad Bečvou

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-02-23

Telefon

585711242

E-mail

koutna@pmo.cz

Osoba

Andrea Koutná

Útvar

závod Horní Morava

Katastrální území

Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, okres Vsetín

Parcelní číslo

st. 2193

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Ulice

Kollárova

Číslo popisné/evidenční

765

Popis položky

Jedná se o administrativní budovu, která je více než 10 let nevyužívaná. Budova má charakter rodinného domu, avšak platný územní plán toto využití v současné době neumožňuje. Budova byla využívána a zkolaudována pro administrativu. Dům je samostatně stojící, podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a nemá podkrovní prostory.

Požadovaná cena

1826584.85

Katastrální území

Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, okres Vsetín

Požadovaná cena

2201163.72

Parcelní číslo

293/7

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek využívaný jako zahrada. Na pozemku se nachází venkovní úpravy a trvalé porosty.

Katastrální území

Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, okres Vsetín

Požadovaná cena

174006.65

Parcelní číslo

293/120

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek slouží jako přístupová cesta k budově č.p. 765 a zahradě (parc. č. 293/7). Na pozemku se nachází venkovní úpravy.