Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej části pozemku v k.ú. Ústí u Vsetína

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-02-19

Telefon

585 711 228

E-mail

smekalova@pmo.cz

Osoba

Mgr. Tereza Smékalová

Útvar

závod Horní Morava

Katastrální území

Ústí u Vsetína, Ústí, okres Vsetín

Parcelní číslo

1588/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Předmětem je část pozemku parc. č. 1588/1 o výměře 73 m2, přiléhající k pozemku parc. č. 690/8. Nově vznikající část pozemku tvoří funkční celek se sousedním pozemkem. Jedná se o připlocenou část zahrady rodinného domu.

Požadovaná cena

36020