Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o prodej nově vzniklých pozemků parc.č. 2022/2 o výměře 671 m2 (druh pozemku vodní plocha), 2034/2 o výměře 963 m2 (druh pozemku vodní plocha) a st. 125 o výměře 167 m2 (druh pozemku zastavěná plocha), dle geometrického plánu č. 216-153/2022 ze dne 4. 11. 2022, oddělených ze stávajících pozemků parc.č. 2022 a 2034 v k.ú. Počátky. Pozemek parc.č. 2022 tvoří koryto drobného vodního toku (IDVT 10244790, ČHP 1-07-03-025), spolu s částí stavby typu úprava koryta vodního toku z roku 1977 o délce 137 m, nezapisovanou do katastru nemovitostí, která se na nich nachází, a která je evidována v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00002568 a názvem „05/3 (O2, O2´) OLDŘÍŠ RYBNÍK POD SILNICÍ MA“. Pozemek parc.č. 2034 tvoří koryto drobného vodního toku (IDVT 1269814, ČHP 1-07-03-025), spolu s částí stavby typu úprava koryta vodního toku z roku 1977 o délce 245 m, nezapisovanou do katastru nemovitostí, která se na nich nachází, a která je evidována v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00002576 a názvem „05-Rodvínovský (OLDŘÍŠ, KAPLICKÝ RYBNÍK - RY)“. Pozemky a stavby, které jsou předmětem prodeje, budou dotčeny výstavbou vodní nádrže se zemní hrází a trvalou zátopou.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-02-18

Telefon

387 683 182

E-mail

zuzana.pospisilova@pvl.cz

Osoba

Ing. Zuzana Pospíšilová

Útvar

Závod Horní Vltavy

Katastrální území

Oldřiš u Blažejova, Blažejov, okres Jindřichův Hradec

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Popis položky

Jedná se o prodej nově vzniklých pozemků parc.č. 2022/2 o výměře 671 m2 (druh pozemku vodní plocha), 2034/2 o výměře 963 m2 (druh pozemku vodní plocha) a st. 125 o výměře 167 m2 (druh pozemku zastavěná plocha), dle geometrického plánu č. 216-153/2022 ze dne 4. 11. 2022, oddělených ze stávajících pozemků parc.č. 2022 a 2034 v k.ú. Počátky. Pozemek parc.č. 2022 tvoří koryto drobného vodního toku (IDVT 10244790, ČHP 1-07-03-025), spolu s částí stavby typu úprava koryta vodního toku z roku 1977 o délce 137 m, nezapisovanou do katastru nemovitostí, která se na nich nachází, a která je evidována v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00002568 a názvem „05/3 (O2, O2´) OLDŘÍŠ RYBNÍK POD SILNICÍ MA“. Pozemek parc.č. 2034 tvoří koryto drobného vodního toku (IDVT 1269814, ČHP 1-07-03-025), spolu s částí stavby typu úprava koryta vodního toku z roku 1977 o délce 245 m, nezapisovanou do katastru nemovitostí, která se na nich nachází, a která je evidována v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00002576 a názvem „05-Rodvínovský (OLDŘÍŠ, KAPLICKÝ RYBNÍK - RY)“. Pozemky a stavby, které jsou předmětem prodeje, budou dotčeny výstavbou vodní nádrže se zemní hrází a trvalou zátopou.

Požadovaná cena

128572