Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej pozemku st.p.č. 210 k.ú. Dolní Teplice

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-02-18

Telefon

956172112

E-mail

dana.perna@lesycr.cz

Osoba

Perná Dana

Útvar

LS Dvůr Králové

Katastrální území

Dolní Teplice, Teplice nad Metují, okres Náchod

Parcelní číslo

st. 210

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

• Pozemek st. parc. č. 210 o výměře 16 m2, s druhem pozemku zastavěná plocha Předmětná nemovitá věc je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Náchod na LV č. 893, pro katastrální území Dolní Teplice a obec Teplice nad Metují.

Požadovaná cena

18000