Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 618/21 Prodej pozemku p.č. 271 k.ú. Horní Morava

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2022-12-23

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Horní Morava, Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí

Parcelní číslo

271

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

S 618/21 Prodej pozemku p.č. 271 k.ú. Horní Morava, ostatní plocha, neplodná o výměře 180 m2

Požadovaná cena

396000