Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 129/21/124 prodej pozemku p.č. 873/5 k.ú. Podlesí-město

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2022-12-23

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Podlesí-město, Malá Morava, okres Šumperk

Parcelní číslo

873/5

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

S 129/21/124 prodej pozemku p.č. 873/5 k.ú. Podlesí-město, ost.plocha, ost. kom. o výměře 428 m2

Požadovaná cena

19976