Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Potštát p.č. 1597, 1599, 1600, 1609, 1610 a 1614

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2022-12-19

Telefon

954009150

E-mail

milan.brucek@vls.cz

Osoba

Milan Brůček

Útvar

OSM

Katastrální území

Potštát, Potštát, okres Přerov

Parcelní číslo

1597, 1599, 1600, 1609, 1610 a 1614

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o pozemky p.č. 1597, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 189 m2, p.č. 1599, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 255 m2, p.č. 1600, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 94 m2 , p.č. 1609, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m2, p.č. 1610, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 260 m2 a p.č. 1614, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m2, vše zapsané na LV. č. 5 pro k.ú. Potštát

Požadovaná cena

298370