Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 540/22 Prodej pozemku dle GP p.č. 924/9 ( z p.č. 924/2 k.ú. Písečná u Jeseníka

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2022-10-24

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Písečná u Jeseníka, Písečná, okres Jeseník

Parcelní číslo

část p.č. 924/2 dle GP

Pozemek

ne

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 924/9 odděleného dle GP z p.č. 924/2 - ostatní plocha o výměře 123 m2

Požadovaná cena

26000