Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc.č. 229/1 o výměře 522 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 1108, stavba občanského vybavení; pozemek parc.č. 229/4 o výměře 105 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, garáž; pozemek parc.č. 2947 o výměře 1710m2, ostatní plocha, k. ú. pro Středočeský kraj, obec Vlašim, LV č. 1937, Katastrální pracoviště Benešov. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2022-10-24

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Dana Tučková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Vlašim, Vlašim, okres Benešov

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej je podmíněn zachováním služebnosti formou dlouhodobé nájemní smlouvy

Požadovaná cena

20800000