Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemek v k.ú. Bludovice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2022-10-21

Telefon

956911111

E-mail

jan.mavrev@lesycr.cz

Osoba

Ján Mavrev

Útvar

Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava

Katastrální území

Bludovice, Havířov, okres Karviná

Parcelní číslo

444/10

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemek p.č. 444/10 ostatní plocha o výměře 12 m2 v kl.ú. Bludovice

Požadovaná cena

16000