Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku k.ú. Kaceřov u Kynšperka nad Ohří

Atributy nabídky

Platnost do

2022-10-20

Telefon

956228106

E-mail

michal.pugner@lesycr.cz

Osoba

Michal Pugner

Útvar

Lesní správa Kraslice

Katastrální území

Kaceřov u Kynšperka nad Ohří, Kaceřov, okres Sokolov

Parcelní číslo

115/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p.č. 115/2 o výměře 345 m2. Pozemek je pronajatý a oplocený.

Požadovaná cena

29935