Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej lesních pozemků v k.ú. Zachotín S 1120/21

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2022-10-16

Telefon

956191106

E-mail

zdenka.hejdova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Zdenka Hejdová

Útvar

Lesní správa Pelhřimov

Katastrální území

Zachotín, Zachotín, okres Pelhřimov

Parcelní číslo

175, 176, 177

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o prodej lesních pozemků p.č. 175, 176, 177 v k.ú. Zachotín o celkové výměře 2853 m2

Požadovaná cena

48500