Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Nabídka nepotřebného nemovitého majetku státu, v právu hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizaci (k. ú. Kralovice u Rakovníka)

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2022-09-24

Telefon

972235530

E-mail

SilhavikM@spravazeleznic.cz

Osoba

Marek Šilhavík

Útvar

Odbor prodeje a pronájmu (O31)

Katastrální území

Kralovice u Rakovníka, Kralovice, okres Plzeň-sever

Parcelní číslo

st. 1854 a st. 1855

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p. č. st. 1854, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če (stavba pro dopravu), a pozemek p. č. st. 1855, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če (stavba pro dopravu), se nacházejí na severovýchodním okraji města Kralovice, v ochranném pásmu dráhy a v prostoru železniční stanice Kralovice u Rakovníka. Předmětné nemovitosti jsou omezeny ve vlastnickém právu, a to služebností zapsanou v katastru nemovitostí. Dle územně plánovací dokumentace města Kralovice se předmětné nemovitosti nacházejí v plochách vymezených jako DZ - drážní doprava.

Požadovaná cena

720000