Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Kyžlířov 1315/3

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2022-08-25

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Kyžlířov, Potštát, okres Přerov

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o pozemek p.č. 1315/3, ostatní plocha, o výměře 1334 m2, zapsaný na LV č. 4 pro k.ú. Kyžlířov, obec Potštát. Na užívání pozemku je s VLS ČR, s.p. uzavřena nájemní smlouva.

Požadovaná cena

61400