Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek pozemková parcela č. 420/5 v katastrálním území Křinec

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2022-07-24

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Křinec, Křinec, okres Nymburk

Parcelní číslo

420/5

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek pozemková parcela č. 420/5 v katastrálním území Křinec, o výměře 13m2, v druhu pozemku vodní plocha, se nachází v okrajové části obce Křinec. Pozemek je užíván společně s pozemkem p. č. 424/108 a je platným územním plánem veden v plochách zastavitelných smíšenou obytnou zástavbou. Na pozemku se nenachází žádné stavby ani trvalé porosty.

Požadovaná cena

2990