Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej pozemku p.č. 703 k.ú. Heřmánkovice

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2022-07-22

Telefon

956172112

E-mail

dana.perna@lesycr.cz

Osoba

Perná Dana

Útvar

Lesní správa Dvůr Králové

Katastrální území

Heřmánkovice, Heřmánkovice, okres Náchod

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

• pozemek parc. č. 703 o výměře 1 487 m2, s druhem pozemku lesní pozemek Předmětná nemovitá věc je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Náchod na LV č. 359, pro katastrální území Heřmánkovice a obec Heřmánkovice.

Požadovaná cena

45000