Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe - spis S 19/16

Platnost do

2022-07-22

Telefon

956233307

E-mail

jana.kotaskova@lesy.cz

Osoba

Jana Kotásková

Útvar

Lesní správa Klášterec

Katastrální území

Březenec, Jirkov, okres Chomutov

Parcelní číslo

p.č. 39, 40/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemků v k.ú. Březenec. Pozemek p.č. 39 je druhem pozemku ostatní plocha s ochranou PUPFL o výměře 1 295 m2, pozemek p.č. 40/1 je druhem pozemku lesní pozemek o výměře 2 023 m2.

Požadovaná cena

199080