Od 1. 4. 2023 spravuje Portál veřejné správy Digitální a informační agentura. Své dotazy a podněty prosím směřujte na portalobcana@dia.gov.cz.

Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Kovářov u Potštátu p.č. 187/1

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2021-10-21

Telefon

732426154

E-mail

milan.brucek@vls.cz

Osoba

Milan Brůček

Útvar

OSM

Katastrální území

Kovářov u Potštátu, Potštát, okres Přerov

Parcelní číslo

187/1

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p.č. 187/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 212 m2, zapsaný na LV č. 3 pro k.ú. Kovářov u Potštátu, obec Potštát.

Požadovaná cena

8750