Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemek parc. č. 420, druh pozemku - lesní pozemek, výměra 453 m2, k.ú. Svatojanský Újezd, LV 199, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR - S 1468/15-170

Požadovaná cena

10000

Platnost do

2021-03-24

Telefon

724623762

E-mail

lada.loudova@lesycr.cz

Osoba

Lada Loudová

Útvar

LS Hořice

Katastrální území

Svatojanský Újezd, Svatojanský Újezd, okres Jičín